Funkcja: Synergia

IRON MIG 201 Compact IRON MIG 201
Inwerter 230V Prąd spawania 20%: 180A Prąd spawania 60%: 110A Prąd spawania 100%: 90A
Funkcje:
ST-ARC, Synergia
IRON MIG 211 Nowość IRON MIG 211
Inwerter 230V Prąd spawania 25%: 180A Prąd spawania 60%: 120A Prąd spawania 100%: 100A
Funkcje:
Multiproces, ST-ARC, Synergia
IRON MIG 221P Multi Multiproces IRON MIG 221P Multi
Inwerter 230V Prąd spawania 25%: 200A Prąd spawania 60%: 140A Prąd spawania 100%: 120A
Funkcje:
Multiproces, PAW, ST-ARC, Synergia
IRON MIG 303P Multiproces IRON MIG 303P
Inwerter 400V Prąd spawania 35%: 300A Prąd spawania 60%: 250A Prąd spawania 100%: 200A
Funkcje:
Multiproces, PAW, ROD Pulse, ST-ARC, Synergia, V.R.D.
MAX 403 + TOP 504 XM Multiproces MAX 403 + TOP 504 XM
Inwerter 400V Prąd spawania 35%: 400A Prąd spawania 60%: 350A Prąd spawania 100%: 300A
Funkcje:
Multiproces, Synergia, V.R.D.
MAX 453 + TOP 504 XXM Multiproces MAX 453 + TOP 504 XXM
Inwerter 400V Prąd spawania 35%: 450A Prąd spawania 60%: 430A Prąd spawania 100%: 350A
Funkcje:
I-Cold Pulse, Multiproces, PAW, Synergia, V.R.D.
MAX 603 + TOP 504 XXM Multiproces MAX 603 + TOP 504 XXM
Inwerter 400V Prąd spawania 35%: 550A Prąd spawania 60%: 500A Prąd spawania 100%: 400A
Funkcje:
I-Cold Pulse, Multiproces, PAW, Synergia, V.R.D.

ul. Kaczeńcowa 12
51-180 Wrocław

Napisz do nas